سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مسافرشهررویا

صفحه خانگی پارسی یار درباره

دکتر علی شریعتی

مرگ

 

نمی دانم ....  

 

 نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد .
 

نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت .
 

ولی بسیار مشتاقم که از خاکه گلویم سوتکی سازد ،
 

گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش 
 

واو یک ریزو پی در پی دمِ خویش را در گلویم سخت بفشارد .
 

و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد .
 

بدین گونه یشکند هر دم سکوت مرگبارم را